Γιατί έχουμε τη Δύναμη

να διαμορφώσουμε ΕΜΕΙΣ το μέλλον μας!

Λογότυπος Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Είμαστε άνθρωποι που κατοικούμε, καταγόμαστε ή απλώς αγαπάμε τη Σίφνο.

Δημιουργήσαμε μία πρωτοποριακή κοινωνική επιχειρηματική δράση πολιτών, που καλωσορίζει όλους όσους επιθυμούν να προαχθούν τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της Σίφνου και των κατοίκων της.

Οραματιστήκαμε μέσω μίας κοινής προσπάθειας, να δραστηριοποιηθούμε για την κοινωνικά υπεύθυνη εξέλιξη και ανάδειξη της Σίφνου, καθώς και τη μακροχρόνια ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Στοχεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη του νησιού μέσω της εκμετάλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των φυσικών πόρων του, των προϊόντων του και υπηρεσιών.

Όλες οι δράσεις μας διέπονται από τις αξίες μας. Σεβασμός στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στο νησί και στην τοπική κοινωνία.
Δεσμευόμαστε για την αειφόρο ανάπτυξη.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Σίφνος μετατρέπεται στο πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Μεσογείου.

Ολοκληρώσαμε (7/2016) τη μελέτη για τον υβριδικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση και τη χρήση ΑΠΕ, που αποσκοπεί στην σταδιακή απεξάρτηση του νησιού από το πετρέλαιο με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο και συνεχίζουμε...

Περισσότερα >>>


Η Σίφνος καταργεί την πλαστική σακούλα

Συνεχίζουμε την εκστρατεία για τη μείωση της πλαστικής σακούλας που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2015, με τη δράση «Κάντο όπως ένας Σιφνιός!» που ξεκίνησε στις 15/4/2016. Τη δράση υποστηρίζουν ο Δήμος, Σύλλογοι, φορείς και πολλές επιχειρήσεις του νησιού...

Περισσότερα >>>


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΦΝΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΦΝΟΥ

Υποστήριξη παραγωγών και προώθηση τοπικών προϊόντων Σίφνου

Μελετάμε, σε συνεργασία με τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, τη δημιουργία υποδομών και την αγορά εξοπλισμού για την σωστή προώθηση των τοπικών προϊόντων εκτός του νησιού. Η δράση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016.

Πως μπορείς να γίνεις κι εσύ μέλος

Κάθε ενήληκας ή πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορεί να γίνει μέλος της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου, υπό την προυπόθεση πως πληροί τις απαιτήσεις του καταστατικού της ΣΕΣ και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την εγγραφή μελών σε Αστικούς Συνεταιρισμούς.

Για την εγγραφή του μέλους στο συνεταιρισμό απαιτείται γραπτή αίτηση στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών αποδέχεται, ανεπιφύλακτα, τις διατάξεις του καταστατικού της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου, που είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία.

Αξία Εγγραφής και Συνεταιριστικής Μερίδας

Κάθε νέος συνέταιρος, οφείλει να καταβάλλει στη Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου το δικαίωμα εγγραφής (60€) και να προβεί στην αγορά μίας τουλάχιστον συνεταιριστικής μερίδας. Ο μέγιστος αριθμός συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει κάθε συνέταιρος είναι 6 (μία υποχρεωτική και ως 5 προαιρετικές). Για κάθε συνεταιριστική μερίδα που αγοράζει, υποχρεούται να καταβάλλει εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). Την υπεραξία υποχρεούνται να καταβάλλουν και παλαιοί συνεταίροι, εφ' όσον θελήσουν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες.

Τι είναι η υπεραξία και πως επηρεάζει την αξία της συνεταιριστικής μερίδας

Η υπεραξία είναι η καθαρή αξία του Συνεταιρισμού, αν αφαιρεθεί η αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Έτσι, αν για παράδειγμα ο Συνεταιρισμός αποκτήσει εγκαταστάσεις αξίας 40.000.000€ (αξία του υβριδικού σταθμού) και έχει 400 συνεταιριστικές μερίδες (400 Χ 700€ = 280.000€), η υπεραξία του Συνεταιρισμού είναι (40.000.000 - 280.000) 39.720.000€. Σε αυτή την περίπτωση, η υπεραξία κάθε μερίδας είναι (39.720.000 : 400) 99.300€ και κάθε νέα μερίδα θα μπορεί να αποκτηθεί με (αξία μερίδας + υπεραξία) 700 + 99.300€.

Η αξία της κάθε συνεταιριστικής μερίδας για το έτος 2020 είναι 700€ και δεν υπάρχει υπεραξία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Που μπορώ να απευθυνθώ για την εγγραφή μου;
  Για την εγγραφή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email:
 • Θέλω να γίνω συνέταιρος, αλλά δε μπορώ αυτή τη στιγμή να διαθέσω 760€. Υπάρχει άλλος τρόπος;
  Ναι. Μπορείτε με την υποβολή της αίτησης εγγραφής να καταβάλετε την αξία της εγγραφής (60€) και την αξία της μερίδας να την καταθέσετε σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 350€ ή σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 100€.
 • Γιατί να αγοράσω τώρα μερίδα και να μην περιμένω να ολοκληρωθεί το έργο της ενεργειακής αυτονομίας και να αρχίσει να φέρνει κέρδη;
  Μπορείτε να γίνετε μέλος όποτε επιθυμείτε. Όταν όμως ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, η αξία που θα πρέπει να καταβάλετε για την αγορά κάθε μερίδας, θα είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς εξαρτάται από την αξία που θα έχει εκείνη τη χρονιά ο Συνεταιρισμός (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων). Υπολογίζεται πως αν ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων είναι εκείνη την περίοδο 500, η αξία της κάθε νέας μερίδας θα είναι 80.000€ ενώ αν οι μερίδες είναι 1.000, η αξία της κάθε νέας μερίδας θα είναι 40.000€ περίπου. Σήμερα, η αξία της κάθε συνεταιριστικής μερίδας είναι μόνο 700€.
 • Τι θα γίνεται με τα κέρδη; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;
  Όλες οι σημαντικές αποφάσεις της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου, όπως και η διάθεση των κερδών, λαμβάνονται, σύμφωνα με το καταστατικό, από τη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό μερίδων που διαθέτει).
 • Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ποια η οικονομική ευθύνη μου ως μέλος;
  Βάση της ελληνικής νομοθεσίας και του καταστατικού του Συνεταιρισμού, η οικονομική ευθύνη των μελών περιορίζεται στην αξία των μερίδων που έχουν αποκτήσει (Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης). Καμία οφειλή του Συνεταιρισμού δε μπορεί να απαιτηθεί από τα μέλη του.

Σύσταση οργάνων (2018 - 2020)

Διοικητικό Συμβούλιο

Γιάννης Ποργιώτης - Πρόεδρος
Κώστας Τρούλλος - Αντιπρόεδρος
Σοφία Αρμελινιού - Γραμματέας
Ρόνια Αναστασιάδου - Ταμίας
Γιάννης Γκύλλης - Σύμβουλος

Εποπτικό Συμβούλιο

Μιχάλης Σούλης - Προϊστάμενος
Γιώργος Βενιός - Αναπλ. Προϊστάμενος
Βασίλης Ψαθάς - Σύμβουλος

Αντιπρόσωποι σε Οργανώσεις Ανώτερου Βαθμού

Απόστολος Δημόπουλος - Τακτικό μέλος
Σοφία Κατζηλιέρη - Αναπλ. Μέλος

Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να καλύψουμε ανάγκες που σήμερα αδυνατούμε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος, ο τουρισμός, οι συγκοινωνίες, η καλύτερη παραγωγή, τυποποίηση & διακίνηση τοπικών προϊόντων.

Σήμερα, αριθμεί ήδη περισσότερα από 100 μέλη, μόνιμους κατοίκους του νησιού και επισκέπτες/φίλους.
Στόχος μας είναι μέσω μίας κοινής προσπάθειας, να δραστηριοποιηθούμε για την κοινωνικά υπεύθυνη εξέλιξη και ανάδειξη της Σίφνου, καθώς και τη μακροχρόνια ευημερία της τοπικής κοινωνίας.

Λογότυπος Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου