Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 8999

Πράσινη ενέργεια χαρακτηρίζουμε το είδος της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο αν τις συγκρίνουμε με το πετρέλαιο, τον άνθρακα ή και το φυσικό αέριο.

Η πράσινη ενέργεια θεωρείται ότι είναι απεριόριστη στην φύση ενώ χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια αλλά και αυτή που παράγεται από τα κύματα της θάλασσας.