Εδώ θα δείτε μια ενδεικτική καταγραφή ιδεών για δράσεις διαμορφωμένη από συνεργάτες και μέλη μας, με βασικό άξονα τους καταστατικούς σκοπούς του Συνεταιρισμού.
Ο πίνακας θα εμπλουτιστεί και με άλλες ιδέες που θα αξιολογηθούν όπως και αυτές που παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά και χωρίς σειρά προτεραιότητας:

 • Υβριδικό έργο παραγωγής ενέργειας
 • Ακτοπλοϊκή σύνδεση με άλλα νησιά, με δικό μας πλοίο
 • Ανακύκλωση - με βάση παραδείγματα όπως της Τήνου και της Σπάρτης
 • Νέο σχολείο - παθητικό κτήριο
 • Υφιστάμενο Σχολείο - ενεργειακή αναβάθμιση
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων - πρόγραμμα καταγραφής και συμβουλευτική
 • Ενεργειακές γειτονιές - περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας
 • Ομαδικές αγορές εξοπλισμού χαμηλής κατανάλωσης σε χαμηλές τιμές
 • Διαχείριση κατανάλωσης και φορτίων
 • Πράσινο κάμπινγκ
 • Φωτοβολταϊκές στέγες σε 50 σπίτια
 • Αναβάθμιση ηλιακού πάρκου ΔΕΗ
 • Ηλιακό πάρκιν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα
 • Αποκέντρωση του σταθμού ενέργειας της ΔΕΗ και μετακίνηση κοντά στις μεγάλες καταναλώσεις
 • Αντλιοταμίευση και παροχή νερού
 • Εργοστάσιο βιοαερίου
 • Ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος
 • Κυματική ενέργεια
 • Διασύνδεση των έργων με τον αγροτικό τομέα του νησιού
 • Πρόγραμμα Blue Bag
 • Εξάλειψη της πλαστικής σακούλας απο την Σίφνο