Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 5800

Εδώ θα δείτε μια ενδεικτική καταγραφή ιδεών για δράσεις διαμορφωμένη από συνεργάτες και μέλη μας, με βασικό άξονα τους καταστατικούς σκοπούς του Συνεταιρισμού.
Ο πίνακας θα εμπλουτιστεί και με άλλες ιδέες που θα αξιολογηθούν όπως και αυτές που παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά και χωρίς σειρά προτεραιότητας: