Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 4730

Ένα σημαντικό από άποψη παρουσιών και θεματολογίας Συνέδριο για τις «Βιώσιμες  Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά» παρακολούθησε αντιπροσωπεία της ΣΕΣ στις 24 και 25.11.16 στην Αθήνα.

Στο Συνέδριο που οργάνωσαν το Δίκτυο Δάφνη, το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου και το διαδικτυακό portal “Energy Press” συμμετείχαν μεταξύ άλλων Πρόεδροι, Διευθυντές, και Στελέχη του Υπουργείου Ενέργειας, της ΔΕΗ ΑΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, της ΔΕΠΑ (φυσικό αέριο), της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), εκπρόσωποι εταιριών που ασχολούνται με ΑΠΕ, και καθηγητές πανεπιστημίων που ερευνούν θέματα ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης των ΑΠΕ στα νησιά.

Στις δύο ημέρες του Συνεδρίου αναφέρθηκαν πετυχημένα ή λιγότερο πετυχημένα παραδείγματα εφαρμογών ή προσπάθειες εφαρμογών ΑΠΕ στην Ελλάδα, τα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι προοπτικές μεγάλων έργων με φωτοβολταικά  και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αναλύθηκε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και τα κενά του όπως και οι δυνατότητες και οι εξελίξεις στο θέμα των διασυνδέσεων νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και συζητήθηκε η χρησιμότητα και επιλεξιμότητα πιλοτικών προγραμμάτων. Πολλοί ομιλητές επίσης αναφέρθηκαν, σύμφωνα και με τη θεματολογία του Συνεδρίου, στις διαφορετικές δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας.

Στο θέμα αυτό έγινε και η παρέμβαση της ΣΕΣ, δια στόματος του καθηγητή και μέλους της ΣΕΣ Δημήτρη Κατσαπρακάκη, ο οποίος  αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα και τις ουσιαστικές διαφορές που έχει η μέθοδος της αντλησιοταμίευσης έναντι αυτής των μπαταριών.

Παράλληλες εφαρμογές με βάση τις ΑΠΕ αναφέρθηκαν επίσης είτε συνοπτικά όπως η ηλεκτροκίνηση, η υδροδότηση, και οι αφαλατώσεις είτε αναλυτικότερα όπως ο δημοτικός φωτισμός.

Στα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν στο Συνέδριο μπορούμε να ξεχωρίσουμε μερικά :

Το Συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι Δήμων που συμμετέχουν στο Δίκτυο Δάφνη, της Περιφέρειας ΝΑ, επιχειρήσεων και επενδυτών στο χώρο των ΑΠΕ, επιστήμονες και στελέχη σχετικών δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.