Ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου

Με τους κατοίκους της Σίφνου εκτός από καταναλωτές
να είναι και παραγωγοί, κερδίζοντας διπλά από την επένδυση.

Περίληψη

Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου (ΣΕΣ), μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, προχωράει στην υλοποίηση του σχεδίου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου, καταθέτοντας το Σεπτέμβρη του 2016 αίτηση για άδεια λειτουργίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το έργο που σκοπεύει να υλοποιήσει η ΣΕΣ, είναι ένας υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελείται από ένα αιολικό πάρκο και ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό. Θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες της Σίφνου σε ενέργεια, χρησιμοποιώντας μόνο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν με βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο αναμένεται να αυξήσουν.

Η επένδυση, βάση μελέτης, είναι κερδοφόρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και θα συνεχίσει να είναι καθώς η ζήτηση ενέργειας είναι εξασφαλισμένη.

Το έργο θα ανήκει στη Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, στην οποία όλες οι σοβαρές αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση, ισότιμα μέλη της οποίας (με μία ψήφο έκαστος) είναι όλοι οι συνέταιροι.

Ενεργειακή Αυτονομία Σίφνου

Το όραμα

Το όραμα μας είναι να γίνει η Σίφνος ενεργειακά αυτόνομη, αξιοποιώντας τις ανεξάντλητες ΑΠΕ που διαθέτει, θωρακίζοντας την κοινωνία και την οικονομία της Σίφνου.

Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα ανήκουν στους κατοίκους και φίλους του νησιού, οι οποίοι θα είναι παραγωγοί και καταναλωτές ταυτόχρονα.

Το σχέδιο

Για να γίνει το όραμα της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου πραγματικότητα, χρειάστηκαν τα παρακάτω βήματα:

 1. να δημιουργηθεί ένας ενεργειακός συνεταιρισμός πολιτών ολοκληρώθηκε
 2. να βρεθεί το καταλληλότερο σχέδιο για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου ολοκληρώθηκε
 3. να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για την αδειοδότηση ολοκληρώθηκε
 4. να βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο σε εξέλιξη
 5. να υλοποιηθεί το έργο αναμένεται
Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου

Ο Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου ΣΥΝ.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου (ΣΕΣ) ιδρύθηκε στις 16/11/2013 από 53 ιδρυτικά μέλη (συνεταίρους) και έκτοτε διευρύνεται σταθερά, έχοντας ξεπεράσει σε 2 χρόνια τους 100 συνεταίρους.

Προεργασία για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου

Κατανόηση αντικειμένου & Επικοινωνία οράματος

 • Ξεκινήσαμε αποκτώντας απαραίτητες γνώσεις για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τους τρόπους παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, τις ΑΠΕ και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και την εξέλιξη αυτών
 • Κάναμε επαφές με άλλους ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ, της οποίας γίναμε μέλος τον Μάρτιο του 2014
 • Συμμετείχαμε σε συνέδρια και ημερίδες σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με τις ΑΠΕ και τους τρόπους χρηματοδότησης έργων σαν το δικό μας, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις
 • Διοργανώσαμε εκδηλώσεις ενημέρωσης και μία διεθνή ημερίδα στη Σίφνο με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ πώς μπορούν να προωθηθούν ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας» (6/9/2014)

Αποτελέσματα

 • Η Σίφνος και η προσπάθεια της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου για το έργο της ενεργειακής αυτονομίας του νησιού μας από ΑΠΕ, προβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ σαν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, μέσω του μοναδικού βίντεο που έφτιαξε, για την προώθηση των ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο.
  Δείτε το video: αγγλικά | με ελληνικούς υπότιτλους
 • Προσκληθήκαμε και παρουσιάσαμε το σχέδιό της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου στο ευρωκοινοβούλιο (Βρυξέλλες, 19/11/2015)
 • Προσκληθήκαμε και παρουσιάσαμε το σχέδιο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αθήνα, 30/11/2015)
 • Προσκληθήκαμε και συζητήσαμε για την υλοποίηση του έργου με τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και τη διαχειρίστρια εταιρία του ηλεκτρικού δικτύου στην Ελλάδα - ΔΕΔΔΗΕ (Αθήνα, 25/1/2016)
 • Προσκληθήκαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμμετείχαμε μαζί με άλλους επτά φορείς σε διαβούλευση για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου που αφορά στους συνεταιρισμούς ΑΠΕ στην Ελλάδα (Αθήνα, 9/2/2016)

Η Εκκίνηση του έργου

 • Διενεργήσαμε ανοιχτή διαβούλευση για την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου (Φεβρουάριος 2016)
 • Η Γενική Συνέλευση της ΣΕΣ επέλεξε ομόφωνα ως βέλτιστη πρόταση τη δημιουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και αποθήκευσή της παραγόμενης ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης και έδωσε εντολή στο ΔΣ για την έναρξη υλοποίησης του έργου (Μάρτιος 2016).
 • Aναθέσαμε τη μελέτη του έργου (Μάρτιος 2016), η εκπόνηση της οποίας ολοκληρώθηκε (Ιούνιος 2016)
 • Τον Σεπτέμβριο 2016, καταθέσαμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον φάκελο με την αίτηση και την πλήρη τεχνοοικονομική μελέτη για την έκδοση Άδειας Παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού Σίφνου Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ.

Η συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

 • Eξεύρεση χρηματοδότησης. Ξεκίνησε τον Ιούλιο και είναι σε εξέλιξη.
 • Μετά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής από τη ΡΑΕ, θα καταθέσουμε αίτηση για Άδεια Εγκατάστασης. Με την έκδοση αυτής θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του έργου, που αναμένεται να διαρκέσει 2 χρόνια.
 • Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα αιτηθούμε Άδεια Λειτουργίας και με τη λήψη αυτής της άδειας θα ξεκινήσουμε την παραγωγή, εισχωρώντας σταδιακά στο ηλεκτρικό δίκτυο της Σίφνου.
  Η διαδικασία αδειοδοτήσεων και κατασκευής του έργου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αναμένεται να διαρκέσει 5-7 έτη.

Απλουστευμένη παρουσίαση του έργου

Υβριδικός σταθμός παραγωγής ρεύματος

Το έργο (υβριδικός σταθμός) αποτελείται από:

 • ένα μικρό αιολικό πάρκο 5 ανεμογεννητριών
 • μία στεγανοποιημένη τεχνητή λίμνη 1.000.000+ κυβικών μέτρων, σκαμμένη σε βραχώδη έκταση, κοντά στη θάλασσα, σε υψόμετρο 330 μέτρα
 • ένα υδροηλεκτρικό σταθμό με 4 υδροστρόβιλους
 • ένα αντλιοστάσιο με 12 αντλίες

Πώς θα λειτουργεί

 • Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες θα δίνεται παράλληλα στο δίκτυο και στις αντλίες που θα ανεβάζουν θαλασσινό νερό, γεμίζοντας την τεχνητή λίμνη
 • Το υδροηλεκτρικό έργο θα λειτουργεί μόνιμα, παρέχοντας σταθερότητα στο δίκτυο
 • Σε περίπτωση που η παραγωγή του ρεύματος από το αιολικό πάρκο δεν επαρκεί για την ασφαλή τροφοδοσία του δικτύου, το υδροηλεκτρικό έργο θα παράγει την υπολειπόμενη ενέργεια
 • Ακόμη και σε περίπτωση άπνοιας αρκετών ημερών, ο υδροηλεκτρικός σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα απροβλημάτιστα το νησί
Οικονομικά στοιχεία βάση μελέτης

Κέρδη επένδυσης
 • Κόστος επένδυσης 37.000.000€
 • Ετήσια έσοδα 6.900.000€
 • Ετήσιες δαπάνες 3,200,000 (συντήρηση, ασφάλεια, μισθοδοσία, τέλη, φόροι, αποσβέσεις, τόκοι κλπ)
 • Ετήσια κέρδη 3.550.000€ (μέσος όρος 20 ετών)

 • Τα παραπάνω αναγραφόμενα ποσά ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τους όρους αδειοδότησης από τη ΡΑΕ, το ύψος της προβλεπόμενης επιχορήγησης και τους όρους δανειοδότησης του έργου.

Γίνε κι εσύ μέλος!

Μέλη της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνου, μπορούν να γίνουν ενήλικα άτομα, που δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Δες πως και γίνε κι εσύ συνέταιρος στο έργο